Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Velkommen

Landsforeningen Autisme


Referat fra Generalforsamlingen
kan læses her som Pdf.

 

Landsforeningen Autisme Kreds Sønderjylland

Indkalder til Generalforsamling onsdag den 1. marts 2017 kl. 19-21

Fjordskolen, Skolevænget 33, 6200 Aabenraa. (nede bag IBC)

DAGSORDEN :

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning
5. Beretning om det reviderede regnskab - ved kasseren
6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen.
- bestyrelsen foreslår at befordringsgodtgørelsen sættes op fra de nuværende 2,10 pr. kørt      kilometer,til statens takster.

7. Behandling af eventuelle indkomne forslag - Ingen indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:

Formand Kirsten Normann, villig til genvalg

Medlem Ulla Jensen, villig til genvalg

Opstiller: Heidi Bjerre Kristiansen, Haderslev.

Peter Stæhr, Haderslev

Kim Jensen, Sønderborg

  9. Valg af suppleanter
10. Valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet:

 

Nuværende:

Sanne Vahlun
Mette Hagesen
Britta Rosen Bendixen

11. Valg af suppleant til repræsentantskabet:

Nuværende: Allan Vikjær villig til genvalg

12. Valg af 1 intern revisor

På valg: Elsebeth Jensen villig til genvalg

13. Eventuelt.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Kreds Sønderjylland

(Bestyrelsen konstituerer sig efter mødet, og udfylder konstitueringsliste til Landsforeningen)

Opdateret 30/06/2017

Besøg  
028340