Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Velkommen

Landsforeningen AutismeHvad betyder?

Forkortelser på autismeområdet.

Termer knyttet til Autisme Spektrum Forstyrrelsen

af Birgitte Bjørn Jensen

ASF, Autisme Spektrum Forstyrrelser - her bruges også termen Autisme Spektrum Tilstand, AST, en udviklingsforstyrrelse, som især karakteriseres ved kommunikative og sociale vanskeligheder og et begrænset, stereotypt, gentagen repertoire af interesser og aktiviteter.

AST, Autisme Spektrum Tilstand - her bruges også termen Autisme Spektrum Forstyrrelse, ASF

AA, Atypisk Autist

AS, Asperger Syndrom - om personer med AS bruges også ord som Asperger og Aspie.

IA, Infantil Autist

NT, Neuro Typisk, såkaldte normale.

GUA, Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Andet

GUU, Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Uspecificeret.

NLD, Nonverbal Learning Disorder - Udviklingsforstyrrelse, som viser sig ved visuelle vanskeligheder og lettere empatiforstyrrelse.

Tillægshandicap:

ADHD, Attension - Deficit/Hyperactivity Disorder - forstyrrelser af opmærksomhed, aktitet og impulsivitet. Der bruges også forkortelserne AD og ADD, hvis hperaktiviteten ikke er til stede. ADHD erstatter den tidligere brugte term DAMP.

OCD, Obsessive Compulsive Disorder, en angsforstyrrelse, som udmøntes i gentagne tvangshandlinger- og tanker.

TS, Tourette Syndrom, neurologisk betinget forstyrrelse, som karakteriseres ved multiple bevægelser, tics og ufrivillige lyde og ord.

Kommunikative redskaber:

ABA, Applied Behavioural Analysis - en interventions- eller træningsform baseret på adfærdsregulerende principper. Finder begrænset anvendelse.

PECS, Picture Exchange Communication System - et kommunikationssystem, hvor der udveksles små kort for at få udtrykt/opfyldt et ønske.

TEACCH, Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children - autismespecifikt program. Struktureret pædagogik i TEACCH-programmet tager udgangspunkt i brug af meningsfulde rutiner og visualisering.

Rådgivning, undersøgelse og udredning:

ARC, Aspergers Ressource Center.

CFA, Center for Atuisme

DUKH, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet.

PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

VFA, Videnscenter for Autisme.

VISO, Videns- og Specialrådgivningsorganisationen.

Ministerier:

SM, Socialministeriet.

UVM, Undervisningsministeriet.

Organisationer og Foreninger:

DSI, De Samvirkende Invalideorganisationer

KL, Kommunernes Landsforening.

Programmer under Undervisningsministeriet:

KVIS, Kvalitet i specialundervisningen.

Litteratur:

NAP, National Autisme Plan

 

 Opdateret 15/09/2011

Besøg  
029709