Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Velkommen

Landsforeningen Autisme


LAKS

Landsforeningen Autisme Kreds Sønderjylland

Foreningens formål er, i samarbejde med Landsforeningen Autisme og i overensstemmelse med landsforeningens formål, at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), herunder infantil autisme og Aspergers syndrom. Revideret september 2011

Hvem arbejder vi med?

Borgere, fagfolk og politikere i Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommune.                

Hvad arbejder vi med?

* Udbreder kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører.

* Repræsenterer de interesser overfor samfundet som mennesker med ASF har.

* Støtter og vejleder forældre, søskende og ægtefæller til mennesker med ASF. 

* Virker for oprettelsen af og støtte til de for mennesker med ASF nødvendige tilbud som fx. børnehave, skole, støtte, fritid, beskæftigelse og bofællesskaber.

* Forsøger at sikre at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i den enkeltes behov.

* I videst muligt omfang at få politisk opmærksomhed og indflydelse til gavn for medlemmerne.                   

* Fremme nødvendig forskning og formidling heraf.

Opdateret 02/03/2015

Besøg  
029709